Sončne elektrarne - pogosta vprašanja

10 najpogostejših vprašanj

1. Kako veliko sončno elektrarno potrebuje štiričlansko gospodinjstvo?

Glede na statistične podatke o porabi električne energije štiričlanske družine ter na podlagi predpostavke, da dobro projektirana sončna elektrarna pridela 1119 kWh/kW/leto, je potrebna sončna elektrarna moči od 3,5 kW do 4 kW, da bi zadostili lastnim potrebam po električni energiji. Družine, ki se uvrščajo v nadstandardni razred, potrebujejo sončno elektrarno moči približno 7 kW.


Izkupiček od prodaje električne energije med desetim in tridesetim letom delovanja elektrarne tako predstavlja čisti dodatni zaslužek za tiste, ki so pridobili subvencijo. Za uporabnike, ki so priključeni po sistemu "net metering", pa prihranek.


"Net metering" oziroma neto meritev in obračun električne energije je alternativa sedanjemu sistemu podpor proizvajalcem električne energije iz malih sončnih elektrarn. Gre za sistem samopreskrbe gospodinjstev (lahko tudi podjetij) z električno energijo, s katerim razbremenimo podporno shemo in kljub temu omogočimo postavljanje novih, predvsem malih sončnih elektrarn na stanovanjskih objektih. V praksi "net metering" deluje na osnovi števca električne energije, ki se vrti v obe smeri. Tako je objekt, na katerem je sončna elektrarna čez dan proizvajalec električne energije (več kot je sposoben sam porabiti), zato viške oddaja v omrežje in tako znižuje prejeto količino električne energije, ki je navedena na števcu. Ponoči pa, tako kot vsi ostali objekti, troši električno energijo iz omrežja.

2. Kakšne vrste streh so primerne za postavitev sončnih elektrarn?

Sončna elektrarna se lahko postavi na vsako streho ne glede na obliko ali vrsto kritine. Seveda se je treba prilagoditi zakonitostim, ki vplivajo na optimalno delovanje sončne elektrarne. Iz tega razloga se priporočajo strehe in površine, ki so obrnjene na jug, nimajo senčenj na sami površini ali v okolici, objekti pa niso statično vprašljivi. Prav tako mora biti ohranjenost kritine objekta dovolj dobra, da bo prenesla dodatno obtežitev zaradi namestitve fotonapetostnega sistema.

3. Kako dolga je življenjska doba sončnih elektrarn?

Življenjska doba sončne fotonapetostne elektrarne je 30 let in več, kar omogoča zelo varno in dolgoročno usmerjeno obliko naložbe. Varnost naložbe je poleg zajamčenih odkupnih cen električne energije za tiste, ki so pridobili subvencijo, zagotovljena tudi z dolgoročnim donosom pri proizvodnji električne energije, saj po končanem obdobju vračanja vloženih sredstve proizvedena energija investitorju prinaša čisti dobiček.

4. Kakšna je donosnost sončnih elektrarn?

Donosnost sončnih elektrarn je odvisna od velikosti, optimizacije celotnega sistema in njihovega delovanja. Povprečna povračilna doba investicije za tiste, ki so pridobili subvencijo je od 10 do 12 let. Sončna elektrarna je naložba v obnovljive vire energije, ki prispeva k trajnostnemu razvoju človeštva, s proizvodnjo pa znatno prispeva k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov.

5. Na kaj je treba biti pozoren pred odločitvijo za investicijo?

Za optimalno postavitev in delovanje sončne elektrarne ter posledično najvišji energijski izplen so pomembni predvsem naslednji ključni elementi:

 • izbira primerne lokacije,

 • izbira kakovostnih elementov sončne elektrarne, predvsem fotonapetostnih modulov kot generatorjev električne energije, in razsmernikov,

 • izbira izkušenih, strokovno usposobljenih in preverjenih izvajalcev, ki bodo znali projektirati sončno elektrarno z optimalno konfiguracijo sistema, jo montirati ter pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja,

 • optimalno razmerje med višino investicije in specifičnim izplenom, za katerega jamči izvajalec (to razmerje določa strošek proizvedene električne energije, ki mora biti najnižji).

6. Kakšno vzdrževanje zahtevajo sončne elektrarne?

Sončna elektrarna je sistem, sestavljen iz številnih elementov ter namenjen stalnemu in zanesljivemu delovanju. Za investitorja je največja izguba dohodka tisti čas, ko elektrarna zaradi različnih razlogov ne oddaja električne energije, saj pogodba o odkupu električne energije kljub temu velja. Najpomembnejše je sprotno spremljanje delovanja sistema in njegove učinkovitosti, zaznavanje slabšega delovanja ter takojšnje ukrepanje.

7. Kako je urejeno zavarovanje sončne elektrarne?

Zavarovanje sončne elektrarne obsega približno 0,2 odstotka vrednosti investicije na leto. Za elektrarno velikosti 10 kW znaša zavarovanje približno 100 €/leto. Posamezna vrednost zavarovanja je odvisna od velikosti sončne elektrarne, nabora primerov, za katere jo zavarujemo, in specifične ponudbe posamezne zavarovalnice. Dobro zavarovanje sončne elektrarne bi moralo zajemati predvsem naslednje sklope: požar, (ne)posredni udar strele, eksplozija, elementarne nevarnosti (vihar, toča in poplava), mehansko delovanje sile, tatvina in rop ter zavarovanje do tretjih oseb.

8. Katera dokumentacija je potrebna za priključitev sončne elektrarne na omrežje?

Idejna zasnova projekta – IDZ, projekt za izvedbo – PZI, projekt izvedenih del – PID, soglasje za priključitev, pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje in pogodba o odkupu električne energije.


 • IDZ je uvodni del projektne dokumentacije, katere namen je pridobitev projektnih pogojev oz. soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev.

 • Ustreznost PZI preveri podjetje za distribucijo električne energije, ki deluje na območju, na katerem se postavlja sončna elektrarna. Če je ustrezen, se lahko začne montaža elektrarne, v nasprotnem primeru elektrodistributer poda projektne pogoje. Postavitev se lahko začne, ko so ti izpolnjeni.

 • Po postavitvi sončne elektrarne sledi ogled elektroinšpektorja in predstavnika SODO (sistemski operater distribucijskega omrežja), za tiste, ki so pridobili subvencijo. Pri ogledu sta prisotna projektant in izvajalec s popolno dokumentacijo projekta izvedenih del. Lastnik elektrarne lahko podpiše pogodbo o priključitvi na distribucijsko omrežje. Za tiste, ki pa so pridobili subvencijo pa, ko SODO izda soglasje za priključitev.

 • Lastniki elektrarne, ki so pridobili subvencijo na Javni agenciji Republike Slovenije za energijo pridobijo deklaracijo proizvodne naprave, na koncu pa z organizatorjem trga električne energije BORZEN (pri katerem deluje center za podpore – operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov), sklenejo še pogodbo o odkupu električne energije.

9. Kako država podpira gradnjo sončnih elektrarn?

Republika Slovenija podpira gradnjo sončnih elektrarn preko razpisov na način, da zagotavlja odkup električne energije, proizvedene v sončnih elektrarnah, po zagotovljeni odkupni ceni ali zagotovi obratovalno podporo, če lastnik elektrarne sam prodaja električno energijo na trgu.


Sončne elektrarne za lastno rabo se lahko postavijo z namenom samooskrbe do 11kW na vsako streho. Električno energijo, ki jo ustvarite s pomočjo vaše sončne elektrarne porabite sami, viške pa lahko shranite v omrežje. Plačate samo razliko med proizvedeno in porabljeno energijo. Obračun se dela enkrat letno. Na takšen način postanete energetsko neodvisni.

10. Kaj bomo s proizvedeno električno energijo naredili po 15 letih?

Razpisi v obliki zagotovljenih odkupnih cen so v Sloveniji ugodne za investitorje. Ti sklenejo pogodbo za odkup proizvedene električne energije za 15. let (višina podpore ostaja enaka vseh 15 let), pri čemer se sončna elektrarna v tem obdobju že amortizira. To pomeni, da po 15. letih investitor s prodajo proizvedene zelene električne energije služi denar in postane dejaven na trgu električne energije, saj sam izbira ponudnika za nakup električne energije. Pomembno je, da investitor izbere najboljšega ponudnika, ker je od tega odvisen njegov zaslužek.

Zakaj izbrati Plan-Net Solar?

Panel

Je vodilno podjetje za izgradnjo sončnih elektrarn v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji. Sodelovanje z inovativnimi in zanesljivimi poslovnimi partnerji nam omogoča kontinuirano rast razvoja in poslovne odličnosti.

Cog

Z vrhunskimi sestavnimi deli sončnih elektrarn in visoko usposobljenim strokovnim kadrom vam zagotavljamo sončne elektrarne z najvišjim donosom.

Bulb

Odlikujejo nas dolgoletne izkušnje, lastna težka mehanizacija, vrhunske tehnološke rešitve, najvišji izkoristki, najvišji donosi in zadovoljni investitorji.

Cert

Visoko kakovost zagotavljamo s standardi ISO 9001:2008, s članstvom v PV Cycle - kot edini v Sloveniji, s članstvom ZSFI in certifikatom Excellent SME.

Zakaj je sončna elektrarna prava odločitev?

 • uporabljamo fotovoltaiko - obnovljiv vir energije,

 • ne onesnažujemo okolja,

 • lahko električno energijo prodajamo (premija),

 • je sončna energija neomejena.

 • Sončna elektrarna ima tipično izhodno moč 90 % nazivne izhodne moči. Po desetih letih delovanja izkoristek sončne elektrarne pade za 10%.


Prodajna cena kW ure, pridobljena iz sončnih celic, je enaka letni premiji, plus tržna cena z vsako proizvedeno kWh električne energije.

Pošljite nam povpraševanje
Adobestock 308429705 1920w

Pogosta vprašanja

Je sončna elektrarna prava za vas?

Izkoristite skriti potencial vaše strehe in zaslužite!

Naložba v sončno elektrarno je naložba z nizkim dejavnikom tveganja

in velja za zelo predvidljivo ter visoko donosno naložbo.

Plan Net Logo Thumb 60x47 Plan Net Pp L Thumb 101x47 Plan Net Ev L Thumb 108x47 Aros Thumb 80x24 Zsfi L Thumb 97x47 Pv Cycle Thumb 170x113 Member Of Enf Solar Thumb 115x40 Logo Maxus Ev80 Cb 3692355d

Pošljite nam povpraševanje